Bureau élargi du Comité des ambassadeurs Enlarged Bureau of the Committee of Ambassadors / Bureau du Comité des ambassadeurs Bureau of the Committee of Ambassadors